«

»

Leczenie bólu kręgosłupa szyjnego metodą LLLT (Medlight630Pro)

W magazynie The Lancet (The Lancet, Vol. 374 No. 9705 pp 1897-1908) opublikowano artykuł informujący, że terapia laserowa niskiego poziomu (LLLT) – takiego rodzaju urządzeniem jest Medlight630PRO – zmniejsza ból przy leczeniu kręgosłupa szyjnego. Artykuł jest dziełem dr Roberta Chow, Nerve Research Foundation, Brain and Mind Research Institute, University of Sydney, Australia i jego współpracowników.

leczenie-bolu-lancet

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa w krajach rozwiniętych, przewidywane jest rozwinięcie się bólu przewlekłego do rozmiarów epidemii. 10-24% populacji będzie cierpiało na przewlekły ból kręgosłupa szyjnego. Naświetlanie laserem niskiego poziomu (np. Medlight630Pro) pomaga w naprawie uszkodzonych tkanek, leczy ból, przyspiesza gojenie ran i stymuluje punkty akupunktury. Naświetlanie jest bezbolesne, nieinwazyjne i może być przeprowadzane indywidualnie przez pacjenta. Częstość występowania działań ubocznych jest niezwykle niska i zbliżona do placebo. Nie ma doniesień o poważnych zdarzeniach tego typu. Autorzy w tym badaniu podali systematyczny przegląd i meta analizę badań  w celu oceny skuteczności naświetlań LLLT w leczeniu bólu szyi.

Leczenie bólu kręgosłupa szyjnego naświetlaniem LLLT

Badaniami objęto w sumie 820 pacjentów. Przy ostrym bólu szyi, badania zostały ograniczone do dwóch prób z różnymi rezultatami. Badania wykazały, że pacjenci po naświetleniach laserem LLLT  odczuwali mniejszy ból o około  70 procent w porównaniu z grupą placebo. U pięciu prób pacjentów  z przewlekłym bólem szyi wykazano około cztery razy szybsze zmniejszenie bólu w porównaniu z placebo.

Autorzy wyjaśniają, że leczenie bólu przez naświetlanie laserem LLLT  jest spowodowane zmniejszeniem stanu zapalnego,  słabszym przewodzeniem bodźców bólowych i zmniejszeniem zmęczenia mięśni. “Trudno ustalić które z tych mechanizmów są najważniejsze, bo przy wszystkich próbach naświetlano kilka punktów pokrywając, stawy, nerwy i mięśnie.”

“Jakikolwiek jest  mechanizm działania, korzyści kliniczne z naświetlań laserem LLLT występują zarówno gdy laser LLLT jest stosowany w monoterapii oraz w kontekście regularnych ćwiczeń i programu rozciągania w warunkach klinicznych, w połączeniu z programem ćwiczeń wyniki naświetlań mogą być jeszcze lepsze. Wyniki LLLT w tym przeglądzie wypadają korzystnie na tle innych powszechnie stosowanych terapii, a zwłaszcza w porównaniu z interwencjami farmakologicznymi, dla których dowód leczenia bólu  jest znikomy, a skutki uboczne są powszechne “.

Piszą w konkluzji: “[Badanie] pokazuje, że LLLT redukuje ból natychmiast po zakończeniu leczenia w ostrym bólu szyi i do 22 tygodni po zakończeniu leczenia u pacjentów z przewlekłym bólem szyi.”

Wyszukiwane:

  • laser na kręgosłup szyjny
  • laser na kręgosłup
  • laser na stawy
  • laser leczenie kręgosłupa